• Gume čuvajte na suhom, hladnom i tamnom mjestu
  • Zaštitite ih od benzina, ulja i masti
  • Gume ne perite mlazovima vode pod visokim tlakom
Pitajte nas više o Kako pravilno spremati auto gume?