3D optika trapa

CEMB DWA3400 posjeduje kompjuterski sistem 3D tehnologije za pregled trapa vozila.

Podešavanje trapa vrši se na tvornički predviđene mjere vozila, čime se postiže stabilnost vozila i racionalna potrošnja guma i goriva.
Optika trapa je obavezna nakon svake izmjena dijelova trapa (krajnice, spone, kugle, stabilizatora i dr.), te prilikom promjena guma na vozilu.

POGLEDAJTE KARAKTERISTIKE NAŠE OPTIKE

 
Pitajte nas više o 3D optici trapa